Sydsvenska Tak & Måleri

MSJ Tak & Måleri entreprenad AB

Avd Sydsvenska
Avd Väst

Vi erbjuder kompletta helhetslösningar på ert tak eller reparationer. Privata villaägare, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare. Vi har över 20 års erfarenhet inom takarbete och certifierade takläggare inom Moniers system.

Vi utför omläggning av tegelta
k

Vittinge (klassiskt svenskt)
Nortegl
KDN (exclusive glaserad från Holland )
Benders palema (ytbehandlad Betongpanna )
Moniers Betongpanna

Omläggning av plåt på tak
Planja Takpanneplåt Royal
Planja Regent
m,m

Montering av taksäkerhet
Nockfotsräcken
Takfotsräcken
Takbryggor
Takstegar
Snörasskydd

Plåtarbete
Hängrännor & Stuprör
Ränndalsplåt
Fotplåt
Gavelbeslag
Skorstenplåt
Ofta är varje tak speciellt  med egna mått och detta är inga problem då vi tillverkar och bockar plåt själv.


Vi började med Total komplett takomläggning inkluderat plåtarbete för att senare isolera och byta väggpanel och montera nya fönster.

Gällaryd/ Bor