Sydsvenska Tak & Måleri

MSJ Tak & Måleri entreprenad AB

Avd Sydsvenska
Avd Väst

Ommålning av Fasader och Fönster


Vi tar alla inom måleri förekommande arbeten, arbetsledare är utbildad målare med Gesällbrev och vi har referenser.

Målning på plåt, träpanel, betong, eternitplattor.

Hus i Ramkvilla innan ommålning.

Färdig resultat efter byte av panel, skrapning och kittning av fönster och grundning + färdigstrykning.

Fasad innan tvätt, skrapning och ommålning.

Samma fasad färdig yta.


Skrapning,Kittning och målning av Fönster på Ladugårdsgatan 7 i Jönköping.

Norra hammar. bilden nedanför är före och här är resultat efter demontering av gamla armaturer, markiser. Tvätt och algbehandling av tak för att senare måla med mörk Antarcit.

Träpanel och puts med helt vitt.